info@toevoegingsadvocaat.nl
+31 6 81553032

Bestuursrecht

Download PDF

Bestuursrecht

Een toevoegingsadvocaat op het gebied van het bestuursrecht kan u bijstaan als u bijvoorbeeld bezwaar wenst te maken tegen een besluit. Conflicten met de overheid behoren tot de hardnekkigste die er zijn. Zonder uitzondering staat de gemiddelde burger in die conflicten op drie-nul achterstand. De overheid is beter op de hoogte van haar eigen regels en de overheid heeft meer middelen om haar vermeende gelijk af te dwingen. Meestal is de bezwaartermijn slechts zes weken en het is daarom belangrijk om zo snel als mogelijk de hulp van een specialist in te schakelen. Toevoegingsadvocaat kan u de helpende hand bieden als u uw gegevens via het contactformulier achterlaat. Na het achterlaten van uw gegevens zal een toevoegingsadvocaat die gespecialiseerd is in bestuursrecht zo spoedig als mogelijk contact met u opnemen.

Veel voorkomende geschillen op het gebied van het bestuursrecht
 • Bestemmingsplannen;
 • Bestuurlijke dwangsommen;
 • Bestuursdwang;
 • Bodemverontreiniging;
 • Bouwvergunningen;
 • Dwangsom;
 • Exploitatieplannen;
 • Gebiedsontwikkeling;
 • Handhavingsbesluiten;
 • Milieurecht;
 • Nadeelcompensatie;
 • Omgevingsvergunningen;
 • Projectontwikkeling;
 • Projectuitvoeringsbesluiten;
 • Ruimtelijke ordening;
 • Vergunningen en ontheffingen;
 • Wet Openbaarheid Bestuur (Wob)
Hulp van Toevoegingsadvocaat

Voor het indienen van een zienswijze of het opstellen van een bezwaarschrift of beroepschrift kan Toevoegingsadvocaat uitkomst bieden. Door uw gegevens via het contactformulier achter te laten, zorgt Toevoegingsadvocaat ervoor dat een specialist op het gebied van het bestuursrecht zo spoedig als mogelijk contact met u zal opnemen.

WhatsApp Stuur ons een Whatsapp